[XSL-LIST Mailing List Archive Home] [By Thread] [By Date]

Re: [xsl] how can I use this values


Subject: Re: [xsl] how can I use this values
From: daniel whitney <dbf.whitney@xxxxxxxxx>
Date: Wed, 6 Jun 2012 13:47:03 -0400

Roelof it would be something like this:
 <xsl:template match="search">
   <xsl:variable name="totalPages" select="pagination/@total-pages"/>
   <xsl:variable name="currentPage" select="pagination/@current-page"/>
  <xsl:if test="$currentPage &lt; ($totalPages - 1)">
   then do something here
  </xsl:if>
 </xsl:template>

I think however you're going to have to spend a little time figuring
out the basics of XSL.

Dan

2012/6/6 Roelof Wobben <rwobben@xxxxxxxxxxx>:
>
> Oke,
>
>
>
> And then I can use totalpages and current page like this :
>
>
>
> <xsl:if current page < total pages -1 >
>
>  <div class="post-nav">
>      <span class="next">
>       <a href="http://test.tamarawobben.nl/dagboek/2005/04/2"></a>
>      </span>
>     </div>
> </xsl: if>
>
>
>
> Roelof
>
>
>
>
>
> ----------------------------------------
>> Date: Wed, 6 Jun 2012 13:11:10 -0400
>> From: dbf.whitney@xxxxxxxxx
>> To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>> Subject: Re: [xsl] how can I use this values
>>
>> <xsl:template match="search">
>>
>> Total pages = <xsl:value-of select="pagination/@total-pages"/>
>> Current page = <xsl:value-of select="pagination/@current-page"/>
>>
>> </xsl:template>
>>
>> 2012/6/6 Roelof Wobben <rwobben@xxxxxxxxxxx>:
>> >
>> > Hello,
>> >
>> > Sorry for the maybe stupid question
>> >
>> > But I have this xml :
>> >
>> > <search keywords="mama" sort="score" direction="desc">
>> > <alternative-keywords>
>> > <keyword original="mama" alternative="man" distance="2" />
>> > </alternative-keywords>
>> > <pagination total-entries="36" total-pages="12" entries-per-page="3"
>> > current-page="1" />
>> > <sections>
>> > <section id="6" handle="Sections">Sections</section>
>> > <section id="9" handle="Dagboek">Dagboek</section>
>> > </sections>
>> > <entry id="136" section="Dagboek">
>> > <excerpt><p>Vandaag was het de grote dag, je hebt voor het eerst heel
>> > bewust <strong>mama</strong> gezegd. Ik had al wel in de gaten dat het
eraan
>> > zat te komen, ja was al een hele tijd bezig met
>> > <strong>mama</strong><strong>mama</strong>ma. Een mooi
verjaardagscadeautje
>> > meisje, een heel goede timing. Dank je wel. Je zegt nu twee woorden, papa
en
>> > <strong>mama</strong>.</p>
>> > </excerpt>
>> > </entry>
>> > <entry id="62" section="Dagboek">
>> > <excerpt><p> boos maken van de arts, er komt dan meer bloed. Je word
>> > maar heel even boos en blijft mee aankijken met een blik van waarom
>> > <strong>mama</strong>? De arts geeft het op en laat een laborant komen
voor
>> > een hielprik. Je hiel wordt alvast in een gelpakking gedaan. Papa het
>> > slapen gaan bel ik nog even naar de Nicu. Jouw temperatuur zakt een
klein
>> > beetje, van 38,4 is het nu 37,9 C. Waarom <strong>mama</strong>
>> > 2005-09-11</p></excerpt>
>> > </entry>
>> > <entry id="126" section="Dagboek">
>> > <excerpt><p> horen. Jouw babbels deed je wel na als wij het vroegen.
>> > Natuurlijk oefenen we al een tijdje met je om woordjes als papa en
>> > <strong>mama</strong> te zeggen. Je was de laatste tijd al druk in je
eentje
>> > aan het oefenen, maar als wij papa of <strong>mama</strong> tegen jou
>> > zeiden, deed je het ons niet na. Tot vandaag. Je hebt je eerste woordje
>> > gezegd en het is PAPA geworden. Geeft</p></excerpt>
>> > </entry>
>> > </search>`
>> >
>> >
>> > How can I use the values of total_pages and current-page in a <xml
>> > value-of select = " " />
>> >
>> > Roelof


Current Thread
Keywords
xml