[oXygen-user] Schematron mixing namespace

Daniel Crompton D.Crompton at detelefoongids.nl
Wed Dec 21 09:40:17 CST 2011


 
I have been running the following Schematron example from the
commandline without any issue using the example iso_svrl_for_xslt2.xsl
provided with ISO/IEC 19757 DSDL. Which merely generates a warning when
encountering the xd namespace.
 
However when running the same Schematron using Oxygen 13.1 I get the
error below.
 
Kind regards,
D.
 
 
System ID: U:\***\test.sch
Main validation file: U:\***\request.xml
Engine name: ISO Schematron (XSLT 2.0)
Severity: warning
Description: unrecognized element xd:doc from namespace
http://www.oxygenxml.com/ns/doc/xsl
<http://www.oxygenxml.com/ns/doc/xsl> 
 
The schematron that it rejects is:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"
queryBinding="xslt2" schemaVersion="ISO19757-3"
xmlns:xd="http://www.oxygenxml.com/ns/doc/xsl">
<xd:doc scope="stylesheet">
<xd:desc>
<xd:p>
<xd:b>Created on:</xd:b>14 December 2011</xd:p>
<xd:p>
<xd:b>Author:</xd:b> Dani&#235;l W. Crompton</xd:p>
<xd:p/>
</xd:desc>
</xd:doc>
<title>Testing Schematron</title>
<pattern>
<title>Verify Root Elements</title>
...

 OR

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<is:schema xmlns:is="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"
queryBinding="xslt2" schemaVersion="ISO19757-3"
xmlns:xd="http://www.oxygenxml.com/ns/doc/xsl">
<xd:doc scope="stylesheet">
<xd:desc>
<xd:p>
<xd:b>Created on:</xd:b>14 December 2011</xd:p>
<xd:p>
<xd:b>Author:</xd:b> Dani&#235;l W. Crompton</xd:p>
<xd:p/>
</xd:desc>
</xd:doc>
<is:title>Testing Schematron</is:title>
<is:pattern>
<is:title>Verify Root Elements</is:title>
...In verband met de feestdagen is De Telefoongids BV vanaf 23 december tot en met 7 januari gesloten. De Klantenservice is wel bereikbaar via klantenservice at detelefoongids.nl of 020 408 6400. Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2012.


Dit bericht is afkomstig van De Telefoongids BV en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, dan wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht en eventuele bijlagen te vernietigen. 

Communicatie via Internet is niet beveiligd. De Telefoongids BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in de inhoud van het bericht en eventuele bijlagen, onrechtmatige openbaarmaking ervan jegens derden of schade als gevolg van gebruik van e-mailcommunicatie.

De Telefoongids BV is gevestigd te Amsterdam (Handelregister nr. 27198207).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This message is sent from De Telefoongids BV and is intended only for use by the recipient. It may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments.

Internet communications are not secure. De Telefoongids BV does not accept any liability for mutilations to the contents of this message and attachments thereto, if any, unlawful disclosure thereof to third parties, or damage resulting from the use of e-mail communications.

De Telefoongids BV is a private limited company with its seat in Amsterdam (Trade Register no. 27198207).
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://www.oxygenxml.com/pipermail/oxygen-user/attachments/20111221/0b40c2f2/attachment.html 


More information about the oXygen-user mailing list