[oXygen-user] Help on XForms validation and auto-completion

Jirka Kosek
Mon May 29 11:04:11 CDT 2006


Paul Everitt wrote:

>   <x:h2>XForms module</x:h2>
>   <x:p>To-Do: work out integration of XForms</x:p>
>   <!--include href="xforms-11.rng"/-->

You can find XForms schema at

	http://www.w3.org/People/mimasa/test/schemas/rng/


-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail:   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
    ** DocBook 15.-17.5.2006 ** XSL-FO 12.-13.6.2006 **
   ** XSLT 23.-26.10.2006 ** XML schémata 13.-15.11.2006 **
------------------------------------------------------------------
  http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3225 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://www.oxygenxml.com/pipermail/oxygen-user/attachments/20060529/23591d02/attachment.bin 


More information about the oXygen-user mailing list