[XSL-LIST Mailing List Archive Home] [By Thread] [By Date]

RE: [xsl] how can I use this values


Subject: RE: [xsl] how can I use this values
From: Roelof Wobben <rwobben@xxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 6 Jun 2012 17:16:36 +0000

Oke,And then I can use totalpages and current page like this :<xsl:if current page &lt; total pages -1 >

  <div class="post-nav">
      <span class="next">
       <a href="http://test.tamarawobben.nl/dagboek/2005/04/2"></a>
      </span>
     </div>
</xsl: if>Roelof

----------------------------------------
> Date: Wed, 6 Jun 2012 13:11:10 -0400
> From: dbf.whitney@xxxxxxxxx
> To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Subject: Re: [xsl] how can I use this values
>
> <xsl:template match="search">
>
> Total pages = <xsl:value-of select="pagination/@total-pages"/>
> Current page = <xsl:value-of select="pagination/@current-page"/>
>
> </xsl:template>
>
> 2012/6/6 Roelof Wobben <rwobben@xxxxxxxxxxx>:
> >
> > Hello,
> >
> > Sorry for the maybe stupid question
> >
> > But I have this xml :
> >
> > <search keywords="mama" sort="score" direction="desc">
> > <alternative-keywords>
> > <keyword original="mama" alternative="man" distance="2" />
> > </alternative-keywords>
> > <pagination total-entries="36" total-pages="12" entries-per-page="3"
current-page="1" />
> > <sections>
> > <section id="6" handle="Sections">Sections</section>
> > <section id="9" handle="Dagboek">Dagboek</section>
> > </sections>
> > <entry id="136" section="Dagboek">
> > <excerpt><p>Vandaag was het de grote dag, je hebt voor het eerst heel
bewust <strong>mama</strong> gezegd. Ik had al wel in de gaten dat het eraan
zat te komen, ja was al een hele tijd bezig met
<strong>mama</strong><strong>mama</strong>ma. Een mooi verjaardagscadeautje
meisje, een heel goede timing. Dank je wel. Je zegt nu twee woorden, papa en
<strong>mama</strong>.</p>
> > </excerpt>
> > </entry>
> > <entry id="62" section="Dagboek">
> > <excerpt><p> boos maken van de arts, er komt dan meer bloed. Je word maar
heel even boos en blijft mee aankijken met een blik van waarom
<strong>mama</strong>? De arts geeft het op en laat een laborant komen voor
een hielprik. Je hiel wordt alvast in een gelpakking gedaan. Papa het slapen
gaan bel ik nog even naar de Nicu. Jouw temperatuur zakt een klein beetje, van
38,4 is het nu 37,9 C. Waarom <strong>mama</strong> 2005-09-11</p></excerpt>
> > </entry>
> > <entry id="126" section="Dagboek">
> > <excerpt><p> horen. Jouw babbels deed je wel na als wij het vroegen.
Natuurlijk oefenen we al een tijdje met je om woordjes als papa en
<strong>mama</strong> te zeggen. Je was de laatste tijd al druk in je eentje
aan het oefenen, maar als wij papa of <strong>mama</strong> tegen jou zeiden,
deed je het ons niet na. Tot vandaag. Je hebt je eerste woordje gezegd en het
is PAPA geworden. Geeft</p></excerpt>
> > </entry>
> > </search>`
> >
> >
> > How can I use the values of total_pages and current-page in a <xml
value-of select = " " />
> >
> > Roelof


Current Thread
Keywords
xml