[XSL-LIST Mailing List Archive Home] [By Thread] [By Date]

[xsl] can this idea work ?


Subject: [xsl] can this idea work ?
From: Roelof Wobben <rwobben@xxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 10 Feb 2012 12:29:12 +0000

Hello,I have a new idea for my website.

On every article which must be placed in a new page I enable a checkbox.So I have this xml :<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<data>
<params>
<today>2012-02-10</today>
<current-time>08:58</current-time>
<this-year>2012</this-year>
<this-month>02</this-month>
<this-day>10</this-day>
<timezone>+01:00</timezone>
<website-name>Tamara Wobben</website-name>
<page-title>dagboek</page-title>
<root>http://test.tamarawobben.nl</root>
<workspace>http://test.tamarawobben.nl/workspace</workspace>
<root-page>dagboek</root-page>
<current-page>dagboek</current-page>
<current-page-id>7</current-page-id>
<current-path>/dagboek/2005/04/1/?debug</current-path>
<parent-path>/</parent-path>
<current-url>http://test.tamarawobben.nl/dagboek/2005/04/1/?debug</current-ur
l>
<upload-limit>2097152</upload-limit>
<symphony-version>2.2.5</symphony-version>
<year>2005</year>
<month>04</month>
<page>1</page>
<cookie-username>xxxxxx</cookie-username>
 <cookie-pass>xxxxxxx</cookie-pass>
<site-mode>live</site-mode>
</params>
<events />
<dagboek>
<section id="9" handle="dagboek">Dagboek</section>
 <entry id="20">
<nieuwe-pagina>Yes</nieuwe-pagina>
<tekst mode="formatted"><p>Alvast bloed laten prikken voor de tripletest. De
uitstag is dan binnen als de nekplooimeting wordt gedaan. Sinds kort kan dat
in het S.M.T. in Hengelo, dus dat is mooi meegenomen. Nog niet veel mensen
weten dat je in mijn buik aan het groeien bent, maar ik had het al wel tegen
een vriendin verteld en het leuke was dat ik de week erna een hele stapel
broeken te leen kreeg en een stapel Wij jonge ouders. Dus lees ik volop.
Heerlijk om in weg te dromen en ik ben benieuwd hoe jij eruit zult zien.</p>
44 45<p>FLOAT : echo.jpg </p> 46 47<p>De hoeveelheid vocht in jouw nek is meer
dan gebruikelijk, het is 3,2 mm, met alle gegevens erbij wordt een
kansberekening gemaakt voor het Downsyndroom. De uitslag is een kans van 1 op
24. Het lijkt niet veel maar toch. Verslagen verlaten we het ziekenhuis en in
de trein wordt het mij teveel. De uitslag en het gezeur over de manier waarop
de echo was geregeld werd me teveel en wat me al heel lang niet meer was
overkomen gebeurt dan toch, ik zit te huilen in de trein.</p> 48 49<p>Terug op
het werk vertel ik mijn collegas wat er is gezegd en neem dan pauze, even de
honden uitlaten. Thuis schrik ik van het bericht op het antwoordapparaat. Mijn
gynaecoloog, Dr. Veenstra heeft gebeld, de uitslag van de tripletest is binnen
en ze wil me zo snel mogelijk spreken. Uitslag binnen, dat kon toch niet. Ik
snap er niets meer van en ga eerst met de honden lopen en moed verzamelen. Dr.
Veenstra is er s middags niet en ik word doorverbonden met Dr. Gnodde. Hij
verontschuldigd zich voor het feit dat ik deze informatie over de telefoon
krijg, maar het is heel belangrijk. De uitslag van de tripletest is dat er een
kans is van 1 op 30 op een kindje met het Downsyndroom. Echter, samen met de
nekplooimeting wordt het een kans van 1 op 3! Als ik de telefoon neerleg is de
grond onder mijn voeten weggeslagen. De honden voelen mijn verdriet en zitten
dicht bij me. Ik bel jouw papa en spreek met hem af dat ik hem op kom halen
zodra ik rustig ben, ik heb behoorlijk zitten huilen aan de telefoon.</p> 50
51<p>Terug op het werk zien mijn collegas al dat niet goed gaat en ik vertel
wat er is. Het werk wordt onder mijn handen weggepakt en ik moet je papa
bellen. Hij is er heel snel en we gaan samen naar huis, een voordeel als je in
het zelfde gebouw 52werkt.</p>
</tekst>
<titel handle="nekplooimeting">Nekplooimeting </titel>
<datum time="00:00" weekday="5">2005-04-01</datum>
</entry>
<entry id="21">
<nieuwe-pagina>Yes</nieuwe-pagina>
<tekst mode="formatted"><p>Er is veel gesproken over de echo, de vlokkentest
en mijn angst hiervoor. Jouw papa en ik hebben besloten om het wel te doen,
dan hebben we zekerheid. Ik heb het ziekenhuis gebeld en ik moet morgen naar
het MST. Ik zie er als een berg tegenop.</p> 60
 </tekst>
<titel handle="vlokkentest">Vlokkentest ?</titel>
<datum time="19:16" weekday="1">2005-04-04</datum>
</entry>
</dagboek>
 </data>


So I thought this xslt 1.0 could do the job :<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:import href="../utilities/frontpage-article.xsl"/>
<xsl:import href="../utilities/date-time.xsl"/>

<xsl:template match="dagboek/entry" >
 <h3>
<xsl:value-of select="titel" />
</h3>
 <div class="post-inner">
 <div class="date-tab">
 <span class="month">
 <xsl:call-template name="format-date">
 <xsl:with-param name="date" select="datum"/>
 <xsl:with-param name="format" select="'M'"/>
 </xsl:call-template>
 </span>
 <span class="day">
 <xsl:call-template name="format-date">
 <xsl:with-param name="date" select="datum"/>
 <xsl:with-param name="format" select="'d'"/>
 </xsl:call-template>
 </span>
 </div>
 <xsl:apply-templates select="dagboek/entry[nieuwe-pagina = 'yes']"
mode="pagegroup" />
 <xsl:apply-templates select="tekst" />
 </div>
</xsl:template>

<xsl:template match="entry" mode="pagegroup">
 <xsl:apply-templates select=". | following-sibling::entry[not(nieuwe-pagina =
'yes') and preceding-sibling::entry[nieuwe-pagina = 'yes'][1] = current()]" />
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>


But it does not. It still places all the articles on 1 page.Can this idea work or did I made a stupid mistake ?Roelof


Current Thread
Keywords